Helyi adók ellenőrzése


A települési önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása – melynek során elengedhetetlen a helyi közösségek áldozatvállalása is – elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését.

Az önkormányzatok bevételi forrása az állami költségvetés részéről korlátozott. A települések egyik fő bevételi formája a helyi adók rendszere, ezen belül is az iparűzési adó.

A települések jelentős részénél gondot jelent, hogy a helyi vállalkozások nem jelentkeznek be a polgármesteri hivataloknál a helyi adó rendszerébe, nem vallják be, és nem fizetik be az önkormányzatot jogosan megillető adókat. Problémaként jelentkezik az is, hogy az adó alapjának és összegének megállapítása, bevallása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény rendelkezik a helyi adók ellenőrzéséről.

Az önkormányzati adóhatóság, ha a kettős könyvvezetésre kötelezett adózó ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező adóellenőre nincs, az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez megbízás alapján bejegyzett könyvvizsgáló vagy adószakértő (a továbbiakban: megbízott) közreműködését veheti igénybe.

Cégünk segítségével az önkormányzat: